Pencak-silat

Pencak Silat is van oorsprong één van de grondbeginselen van de Maleische volkeren. Het kent vooral een grote bloei in Indonesië, waarvan tientallen Aliran’s (stijlen) en duizenden scholen en clubs zijn opgericht. In Indonesië wordt het als een wezenlijk onderdeel van de cultuur beschouwd. Een honderdtal stijlen zijn geselecteerd en geregistreerd door IPSI. Die gevechtsstijlen zijn ontstaan uit het observeren van wilde dieren in gevecht tegen hun vijanden. “Harimau” (de tijger) en “Monyet” (de aap) zijn namen van stijlen die dit tegenwoordig nog illustreren. Zo is er bijvoorbeeld de ‘Bongkot’ stijl die beoefend wordt door leden van sportschool Harimau te Schoten, Gent en Brasschaat. In zijn ware en wezenlijke betekenis houdt Pencak Silat een geestelijke en lichamelijke trainingsleer in. Deze bevat vier aspecten die niet los van elkaar mogen gezien worden. Deze vier aspecten zijn: 1) Het ‘Mentaal-Spirituele’ Hierin wordt nadruk gelegd op geloof, respect ten overstaan van de medemens, hoffelijkheid,… 2) Het ‘Bela-Diri’ (zelfverdediging) Dit ter bevordering van eerlijkheid, gerechtigheid en het bestrijden van alle vormen van onrecht. Zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen zijn van grote waarde. 3) Het ‘Seni-Budaya’ (culturele kunst) Hierin primeert het streven naar kunstuiting en waardering. 4) Het ‘Olah-Raga’ Hierin gaat het vooral om het fysieke en men streeft naar een gezonde geest in een gezond lichaam. Dit gaat gepaard met ridderlijke sportiviteit en een groot optimisme. In de verschillende scholen ter wereld wordt de nadruk gelegd op een of meerdere van deze vier aspecten. Het is vooral het sportieve en de zelfverdediging die het Pencak Silat heft doen overwaaien naar Europa. Steeds meer mensen ontdekken de behoefte om gezond en fit te zijn en om weerstand te hebben. Technisch bekeken bestaat Pencak Silat uit Sikap’s (houdingen) en Gerak’s (bewegingen). Deze Sikap’s en Gerak’s wisselen elkaar in het gevecht voortdurend af, zodat het lijkt of men elkaar besluipt. Wanneer men dan een opening vindt in de verdediging van de tegenstander zal men trachten deze uit te schakelen met een flitsende Seragan (aanvalsbeweging). De bewegingen die een Persilat (vechter, beoefenaar) gebruikt, zijn echter geen gewone of alledaagse bewegingen, maar wel bewegingen die een intensieve training vragen. Zonder training kan men deze bewegingen niet of niet goed uitvoeren. De technieken die gebruikt worden zijn een brede waaier van aanvals- en verdedigingstechnieken, ingeoefend met nadruk op snelheid en perfectie. Wij hopen dat u iets meer begrijpt van deze fantastische sport en zelfverdedigingskunst.

WAT IS PENCAK SILAT (2) ?

Enkele belangrijke termen:


1) Pencak Silat Pukulan
Het geheel van theorie en praktijk van de Indonesische zelfverdedigingskunst.


2) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)
Overkoepelende moederbond van de Pencak Silat stijlen.


3) Pencak Silat Bongkot “Harimau”
Een samenbundeling van een aantal Pencak Silat stijlen en het Kuntau, waarbij de nadruk op de gevechtswaarde ligt. Het is en nieuwe, gemoderniseerde stijl, aangepast aan de praktijk en als zodanig geregistreerd. De grondlegger en tevens de Kepala Aliran van de Aliran Pencak Silat Bongkot ‘Harimau’ is Henri de Thomis (° 17/03/1925 en ? 20/01/1993). De naamgever is de voormalige voorzitter van IPSI, Bapak Djunaidi (?). Bongkot is de wortel en/of samenbundeling van de praktische waarden. Deze Aliran is reeds vanaf 1935 opgebouwd uit de volgende Pencak Silat stijlen: Tjimandi, Serak, Dero Semo, Tjimonjet, Padang, Panca Bela en het Kuntao. Harimau is het overkoepelend stijlsymbool (tijgerkop) van de Aliran Pencak Silat bongkot met de betekenis: Edel – Majestueus – Waardig – Beheerst – Sterk
Harimau symbolisatie:
Nederigheid overwint trots
Liefde overwint haat
Trouw overwint verraad
Volharding overwint zwakte
Kennis overwint onwetendheid


4) 5 Panca Bela Principes (Hoekstenen van de zelfverdediging):

Afweren - Afduwen
Afweren - Stoten, slagen, schoppen
Afweren - Klemmen, controleren, vastzetten
Afweren - Werpen
Afweren - Meevallen, Rollen, Geven

5) Uitdrukkingstekens Driehoek : de plaats die u verdedigt Cirkel : zelfverdediging en leren kent geen grenzen Vijfhoek : 5 verdedigingsprincipes

 

 

Waar en Wanneer ?

 

Afdeling Schoten
Gemeentelijke Sporthal Vordensteinstraat 76 2900 Schoten


 Dinsdag

  18.30 - 20.00 Jeugdtraining (10-14 jaar)
  20.00 - 22.00 Technische training
  20.00 - 22.00 Wedstrijdtraining (boven)


 Woensdag

  20.00 - 22.00 Technische Training


 Vrijdag

  20.00 - 22.00 Technische Training


 Zaterdag

  09.00 - 11.00 Dameszelfverdediging
  11.00 - 12.30 Jeugdtraining (10 - 14 jaar)
  13.00 - 15.00 Kadertraining

 


Afdeling Gent
N.V. CAPITOL - St. Annaplein 62/1 - 9000 Gent


 Woensdag

  20.00 - 22.00 Technische & Wedstrijdtraining


 Vrijdag

  20.00 - 22.00 Technische Training

 


Afdeling Brasschaat
Gemeentelijke Sporthal - Elshoutbaan 17 - 2930 Brasschaat


 Donderdag

  20.00 - 22.00 Technische Training

 


Afdeling Afdeling Hoevenen
Alto Fitness - Kastanjelaan 21 - 2940 Hoevenen


 Woensdag

  19.00 - 20.00 Jeugdtrainig (tot 13 jaar)
  20.00 - 22.00 Jeugdtraining (10 - 14 jaar)


 Zaterdag

  10.00 - 11.00 Jeugdtrainig (tot 13 jaar)
  10.00 - 12.00 Jeugdtraining (10 - 14 jaar)